نمایش دادن همه 2 نتیجه

پودر میکرونیزه گوگرد

175.000 تومان
گوگرد پالایشگاهی دارای مقدار زیادی گوگرد است که توسط پالایشگاه ها تولید می شود می توان از این کود ها به طور مستقیم  استفاده کرد یا اینکه می توان به صورت یک ماده با کودهای دیگر ترکیب کرد و به خاک اضافه نمود. کودهای گوگرد پودری و گرانول جز کودهای پالایشگاهی هستند که از خواص آنها می توان به بالا بودن میزان گوگرد در این کودها اشاره کرد  همچنین این کودها عناصر مضر به همراه نداشته و غیر قابل حل در آب هستند.

گوگرد گرانوله

135.000 تومان
این کود گوگرد بنتونیت دار به شکل گرانول می باشد. گوگرد به میزان زیادی در گیاه به ویژه در برگ ها وجود دارد که جزء تشکیل دهنده پروتئین در گیاه و ماده حیاتی برای تغذیه گیاهان و عنصر اساسی جهت تولید اسیدهای آمینه و سنتز پروتئین می باشد، در تشکیل و رشد سلول ها، افزایش فتوسنتز گیاهان و افزایش رشد و عملکرد در واحد سطح گیاه موثر می باشد. مصرف خاکی گوگرد سبب کاهش pHو اصلاح خاک های شور و قلیایی شده و جذب عناصر غذایی موجود در خاک را افزایش می دهد.